Pivotéka Pod Ořechem – první moderovaná ochutnávka

Tak to tedy dopadlo – v neděli 22. ledna 2012 se po kratším plánování i přípravách uskutečnila první pivní moderovaná ochutnávka. Organizátoři (Michal Staněk – majitel a provozovatel pivotéky + pivní redaktor a recenzent Moro) se rozhodli, že před „komerčním“ spuštěním ochutnávek si vše vyzkouší „nanečisto“ = provedou jakousi zkušební ochutnávku, kde si zjistí případné nedostatky, časy potřebné pro mytí skleniček, potřebné množství předepsaných neutralizátorů chuti a spoustu dalších, veskrze praktických záležitostí. Vzhledem k stísněnosti prostor v pivotéce samotné, jakož i absenci hygienického zařízení se Michal uvolil, že první ochutnávka se uskuteční u něj doma (pro komerční ochutnávky se vhodné prostory vyhledávají) a za „pokusné králíky“ byli zvoleni Michalovi přátelé.

Moro, jak je ostatně jeho zvykem, se dostavil na ochutnávku s dostatečným předstihem a nejen, že společně s Michalem zkontrolovali správné uložení vzorků při teplotě 7°C (tady jen praktická poznámka – trapistické pivo, které se rovněž nacházelo na pivním lístku bylo včas přeneseno do tepla, protože tak nízká teplota skladování by nedovolila vyniknout jeho chuťovým a aromatickým vlastnostem), ale dokonce i zbyl krátký čas na to, aby Michal nastínil svoje plány do budoucna – Moro zvěděl, proč pivotéka nese název Pod Ořechem a jak se plánuje provoz letní restaurace (pravděpodobně s víkendovým provozem) s rotující nabídkou na pípách. Před samotným zahájením ochutnávky Michal pro naladění se na události budoucí, nalil vzorek světlé Dobrušké jedenáctky a moderovaná ochutnávka mohla být zahájena.

Firemní ořech

Ochutnávky se zúčastnilo 6 mužů + 1 žena (+ partnerky obou organizátorů se staraly o čistotu pivního skla, ochutnávání vzorků se sice neúčastnily, občas však vstupovaly do všeobecné diskuse).

Pivní lístek:

 1. Novopacké pivo 10° – světlé
 2. Matuška pšenice 13° – světlé
 3. Heineken Lager – světlé
 4. Krakonoš vánoční ležák 12° – světlé
 5. Svijanský Kníže 13° – světlé
 6. Opat 13° – tmavé
 7. Lindemans Kriek – lambické pivo
 8. Chimay Red Cap – trapistický dubbel
 9. Eggenberg Nakouřený Švihák – rauch bier (kouřové pivo)
Zde jen drobná vsuvka – výše uvedený lístek odporuje zavedeným zvyklostem = nejprve ochutnávat piva světlá, pak tmavá, nejprve nižší stupňovitosti a pak vyšší. Dle těchto zvyklostí by vzorek číslo 2 byl zařazen příliš brzy – byl to však úmysl zařadit Matuškovu květnatou pšenici před fádní Heineken. Taktéž by vzorek číslo 9 měl být předposledním, nikoli posledním. Po telefonické konzultaci s kolegy Pinkano &  gum bylo však rozhodnuto nechat Nakouřeného Šviháka jako poslední položku, pro jeho výraznou chuť.
 

Jako degustační sklenice byly zvoleny třetinky na stopce z pivovaru Nová Paka, objem nalévaného vzorku činil 1,5dl, neutralizátory chutí – salám točený (neutrální bez příchuti) + sýr eidam 30% + bílý chléb (Michal, co by vzorný hostitel, ještě na stoly přidal ochucené pikantní papričky, které jsou rovněž k dostání v jeho pivotéce – účastníci však byli poučeni o neutralizátorech chuti a papričky proto byly konzumovány až po ukončení ochutnávky).

Michal nalévá - Moro moderuje

Jako úvodní rozjezdový vzorek byla nalita desítka z Nové Paky a ochutnávka se rozjela dle předem připraveného schématu – Moro (moderátor) pivo představil, pověděl něco o daném pivním stylu, upozornil na chuťové vlastnosti a při popíjení vzorku se diskutovalo. Zprvu nesměle (objektivně vzato – po první 3 vzorky bylo slyšet hlavně a jen moderátora :-) ), s přibývajícím časem přibývalo zvídavých dotazů i zapálených diskusí. Není účelem této reportáže opisovat jednotlivé nalévané vzorky, spíš budou vypíchnuty zajímavosti a „konfrontační“ body:

 • Vzorek číslo 2 (pšenice Matuška) – na stůl se dostaly vzorky s dvěmi různými daty spotřeby – jeden vykazoval výraznější kyselost (ostatní senzorické vlastnosti však byly naprosto v pořádku) a druhý měl kyselost běžnou v rámci daného pivního stylu
 • U vzorku číslo 3 (Heineken) si přítomní vyslechli krátké pojednání na téma unifikace piva
 • Vzorek číslo 4 (Krakonoš) byl pro ochutnávače příjemným překvapením, kvitovali plnost sladového těla a příjemnou ostřejší chmelovost
 • Vzorek číslo 5 (Kníže) byl naopak zdrojem největšího zklamání a kritiky – vadilo práznější tělo piva a plochá hořkost; moderátor vysvětloval používání chmelových exktraktů; účastníci vznesli dotazy na kauzu používání tetrahopu, kterou rozpoutal Plzeňský Prazdroj
 • Vzorek číslo 6 (Opat) – zavládlo všeobecné překvapení nad plným sladovým tělem a čokoládovými tóny v tomto speciálu, někteří je tam objevili, až na moderátorovo upozornění
 • Vzorek číslo 7 (Kriek) – moderátor vysvětluje pojem spontánní kvašení, důvody používání tlakových lahví a je dotazován na příčiny vyšší ceny těchto piv. Pivo chutnalo všem zúčastněným bez výjimky, někteří vyjádřili svůj úmysl občas si piva tohoto stylu zakoupit
 • Vzorek číslo 8 (Chimay) – objasněn pojem trapistická piva a klášterní pivovary, moderátor dotazován na význam slova dubbel a také na to, proč má pivo tak dlouhou dobu použitelnosti
 • Vzorek číslo 9 (Nakouřený Švihák) – zde se slova ujal sám majitel pivotéky (toto pivo je jeho srdeční záležitostí); moderátor pak hovořil o Bambergu a o technologii výroby rauch piv

V tomto okamžiku měla být celá akce ukončena, leč – nestalo se tak. Moderátor přijal židli a usadil se mezi přítomné, ochutnávání pokračovalo dále, jen vzorky byly předkládány náhodně, bez jakýchkoli pravidel – na stůl postupně přinesena Stella Artois (majitel pivotéky chtěl objasnit rozdíly mezi originální belgickou a licenční, vyráběnou v ČR), Rychnovský Kaštan a Kounic. Povídalo se o alkoholicky nejsilnější pivech na světě, probíral se „souboj“ mezi skotským a německým pivovarem o uvaření tohoto piva a také diskuse na téma Zelené pivo, byla poměrně dlouhá.

Moro

Závěr – na ochutnávce nikdo ze zúčastněných nepřekročil přiměřenou míru konzumace. Někteří účastníci projevili zájem o jednodruhové ochutnávky (logicky nejvíce je zajímaly světlé ležáky českého typu), což jim bylo pořadatelem i moderátorem přislíbeno. Komerčním ochutnávkám tedy nebrání žádné okolnosti a už je jen na majiteli Michalovi, aby vypsal termíny, vypočítal peněžní obnosy za ochutnané vzorky a moderované ochutnávky v Petrově mohou být uvedeny do života. Budou čítat o jeden vzorek méně (tj. 8 položek) a pro případné zájemce možno jen doplnit, že délka takové ochutnávky by měla být cca 70 minut. Jelikož neexistuje webová prezentace Pivotéky Pod Ořechem, je možno použít profilu pivotéky na Facebooku či e-mailové adresy provozovatele (mpi.petrov@seznam.cz) k zaslání případných přání, námětů a vlastně čehokoli spojeného s pivotékou a jejím sortimentem. Pokud by jste měli zájem o moderovanou ochutnávku a nebo dokonce přesně víte, co by jste rádi při takové ochutnávce měli na Pivním lístku, určitě neváhejte a ozvěte se také.

Pánové degustují ...

Osobní poznámka moderátora – měl jsem k dispozici velmi pozorné posluchače a ochutnávka probíhala v přátelském duchu, za což bych vám všem chtěl upřímně poděkovat.

Holy Farm

P1350769.JPG